El projecte Nòmada sorgeix com a conseqüència a l’interès i la inquietud per l’art, i la voluntat de compartir i fer convergir arts de diferents camps.

Tots els membres del Corralito treballen en un entorn artístic però en diferents àmbits, com són la pintura, els audiovisuals, l’escultura, el tèxtil, o el teatre i tots comparteixen la voluntat de transmetre coneixements i aprendre de l’altre.

Tots entenen l’art com una eina que permet abordar altres temàtiques que es consideren d’interès en l’actualitat. Per això, la temàtica principal que interessa treballar mitjançant l’art és la migració i la trobada de diferents cultures, així com la trobada de diferents camps artístics que poden relacionar-se entre ells per donar lloc a un fòrum cultural i artístic. Interessa especialment treballar la migració pel context actual, utilitzar l’art contemporani com a canal de comunicació entre persones.

L’art contemporàni ha permès crear una visió amplia del llenguatge, els seus límits i les seves mancances, l’art és un vehicle que permet anar més enllà de les posicions categòriques de la llengua. La simbologia de la paraula queda limitada per a la relació entre significat i significant, en canvi a partir de noves vies pot descontextualitzar aquesta relació, per tractar de comprendre millor el món i explicar-ho als altres. Compartir l’experiència com a idea fonamental per a transmetre informació, generar consciència i proposar vies de canvi.